Dimenzije Audi A4 Limousine.

Podaci u milimetrima.


** Maksimalan prostor za glavu
*** Širina u predelu laktova
**** Širina u predelu ramena

Close