Dimenzije Audi A4 Limousine. Prikaz odozgo.

Podaci u milimetrima


** Maksimalan prostor za glavu
*** Širina u predjelu laktova
**** Širina u predjelu ramena

Close