Dimenzije Audi A4 Limousine. Sprijeda i odstraga.

Podaci u milimetrima

 

 

Close