Informacije o garanciji

2020-05-07

Informacija za vlasnike čija garancija na vozilo ističe između 01.03. i 31.05.2020

Kao posledica trenutne situacije sa virusom Covid-19, mnogi klijenti možda nisu mogli da posete ovlašćeni servis zbog kvara na vozilima. Zbog toga smo odlučili da za vozila čija garancija ističe u periodu od 01.03.2020. do 31.05.2020. produžimo garantni rok za 3 meseca. Pogledati grafički prikaz.

Ograničenje kilometraže koje važi za garanciju ostaje na snazi i tokom ovog tromesečnog produženja koje nudimo. Odnosno, produženje od 3 meseca se ne odnosi na kilometražu.

Ove mere uvodimo kao vid podrške klijentima a vezano za vanredne okolnosti uzrokovane virusom Covid-19, bez impliciranja priznavanja pravne ili bilo koje druge obaveze u budućnosti.