Aplikacija myAudi

Brojne funkcije Audi connect obedinjene su u besplatnoj aplikaciji myAudi koja umrežava vaš smartphone sa vašim vozilom. Pomoću nje možete, npr. preneti navigacione rute u MMI. Pri tome možete da dobijete uvid u status svog Audija.

 

*Zavisno od modela, ovde prikazane funkcije i detalji opreme mogu se ponuditi kao dodatna oprema uz doplatu. Prikaz služi samo za opis funkcije i može se razlikovati od ovde prikazanog vozila, verzije softvera, zavisno od modela odnosno linije opreme.

Close