Audi e-tron u svakodnevici

Lako napunite svoj Audi e-tron pomoću kompaktnog sistema punjenja e-tron. Ako svoj Audi e-tron želite da punite na putu, možete da upotrijebite javnu stanicu za punjenje. Opciona usluga punjenja e-tron marke Audi upotpunjuje premium ponudu i kupcima marke Audi nudi jedinstven i komforan pristup sistemu sa više od 145 000 stanica za punjenje - širom Evrope i sa samo jednim ugovorom.

 

*Zavisno od modela, ovde prikazane funkcije i detalji opreme mogu se ponuditi kao dodatna oprema uz doplatu. Prikaz služi samo za opis funkcije i može se razlikovati od ovde prikazanog vozila, verzije softvera, zavisno od modela odnosno linije opreme.

Close