Audi phone box

Audi phone box induktivno puni smartphone i pritom povezuje mobilni telefon sa krovnom antenom i nudi handsfree funkciju vrhunskog kvaliteta zahvaljujući tehnologijama HD Voice i LTE.

 

*Zavisno od modela, ovde prikazane funkcije i detalji opreme mogu se ponuditi kao dodatna oprema uz doplatu. Prikaz služi samo za opis funkcije i može se razlikovati od ovde prikazanog vozila, verzije softvera, zavisno od modela odnosno linije opreme.

Close