Audi phone Box

Audi phone box optimalno i idealno integriše vaš smartphone u Audi infotainment. Kada svoj smartphone odložite u pretinac u središnjoj konzoli, vaš uređaj će se automatski puniti putem indukcije.

 

*Zavisno od modela, ovde prikazane funkcije i detalji opreme mogu se ponuditi kao dodatna oprema uz doplatu. Prikaz služi samo za opis funkcije i može se razlikovati od ovde prikazanog vozila, verzije softvera, zavisno od modela odnosno linije opreme.

Close