MMI navigacija plus (Q3)

MMI navigacija plus nudi vam maksimalni nivo komfora rukovanja. Meni sa mogućnošću personalizacije, praktična rešenja u području infotainmenta i umrežene online usluge naglašavaju inovativni karakter.

 

*Zavisno od modela, ovde prikazane funkcije i detalji opreme mogu se ponuditi kao dodatna oprema uz doplatu. Prikaz služi samo za opis funkcije i može se razlikovati od ovde prikazanog vozila, verzije softvera, zavisno od modela odnosno linije opreme.

Close