Punjenje kod kuće

Gde možete najjednostavnije da punite? Kod kuće. Saznajte više o sistemima Audi Mobility Check i Home Check kao i o kompaktnom sistemu punjenja e-tron.

 

*Zavisno od modela, ovde prikazane funkcije i detalji opreme mogu se ponuditi kao dodatna oprema uz doplatu. Prikaz služi samo za opis funkcije i može se razlikovati od ovde prikazanog vozila, verzije softvera, zavisno od modela odnosno linije opreme.

Close