Punjenje na javnim stanicama

Ako svoj Audi e-tron želite da napunite na putu, možete da upotrebite javnu stanicu za punjenje - npr. na parkiralištu svog lokalnog supermarketa ili na terminalu za punjenje visokog kapaciteta (eng. High Power Charging Terminal) na autoputu.

 

*Zavisno od modela, ovde prikazane funkcije i detalji opreme mogu se ponuditi kao dodatna oprema uz doplatu. Prikaz služi samo za opis funkcije i može se razlikovati od ovde prikazanog vozila, verzije softvera, zavisno od modela odnosno linije opreme.

Close