Rekuperacija

Rekuperacijom se povećava efikasnost, a time i domet vašeg Audi e-tron. Vaš Audi e-tron pritom upotrebljava rekuperaciju tokom ljuljanja usled inercije tako i inovativnu rekuperaciju tokom kočenja i tako postiže snagu rekuperacije od čak 220 kW.

 

*Zavisno od modela, ovde prikazane funkcije i detalji opreme mogu se ponuditi kao dodatna oprema uz doplatu. Prikaz služi samo za opis funkcije i može se razlikovati od ovde prikazanog vozila, verzije softvera, zavisno od modela odnosno linije opreme.

Close