Naizmenična i jednosmerna struja

"AC" je oznaka za naizmeničnu, a "DC" za jednosmernu struju. U svakodnevnoj upotrebi uopšte nećete primetiti razliku između naizmenične i jednosmerne struje. Struja se automatski pretvara zahvaljujući AC/DC pretvaraču instaliranom u vašem vozilu.

 

*Zavisno od modela, ovde prikazane funkcije i detalji opreme mogu se ponuditi kao dodatna oprema uz doplatu. Prikaz služi samo za opis funkcije i može se razlikovati od ovde prikazanog vozila, verzije softvera, zavisno od modela odnosno linije opreme.

Close