Usluga punjenja e-tron

Šta vam je potrebno za pristup jednoj od najvećih javnih mreža stanica za punjenje u Evropi? Zapravo samo ugovor. Saznajte više o usluzi punjenja e-tron i pristupu sistemu sa više od 145 000 evropskih stanica za punjenje.

 

*Zavisno od modela, ovde prikazane funkcije i detalji opreme mogu se ponuditi kao dodatna oprema uz doplatu. Prikaz služi samo za opis funkcije i može se razlikovati od ovde prikazanog vozila, verzije softvera, zavisno od modela odnosno linije opreme.

Close