Vreme

Kakvo je vreme na vašem putu ili odredištu? Saznajte više o tome kako pomoću Audi connecta možete dobiti aktuelne informacije o vremenskoj prognozi.

 

*Zavisno od modela, ovde prikazane funkcije i detalji opreme mogu se ponuditi kao dodatna oprema uz doplatu. Prikaz služi samo za opis funkcije i može se razlikovati od ovde prikazanog vozila, verzije softvera, zavisno od modela odnosno linije opreme.

Close