Zaključavanje i otključavanje kabla za punjenje

Zahvaljujući poklopcu otvora za punjenje sa funkcijom samostalnog otvaranja i zatvaranja punjenje je posebno jednostavno. Saznajte više o tome kako jednostavno spojiti i ukloniti kabl za punjenje.

 

*Zavisno od modela, ovde prikazane funkcije i detalji opreme mogu se ponuditi kao dodatna oprema uz doplatu. Prikaz služi samo za opis funkcije i može se razlikovati od ovde prikazanog vozila, verzije softvera, zavisno od modela odnosno linije opreme.

Close