Dimenzije Audi Q4 e-tron

¹Više mesta za ramena

²Više mesta za laktove

³Maksimalan prostor za glavu

Specifikacije u milimetrima