Audi u Srbiji i Crnoj Gori

Kompanija Porsche SCG počela je sa radom 1. aprila 2004. godine kao ogranak austrijske kompanije Porsche Holding sa sedištem u Salcburgu. Još od samih početaka, cilj naše kompanije je da ostvarimo vodeću poziciju na tržištu postavljajući standarde konkurentnim kompanijama. U ovom trenutku, Porsche SCG zapošljava preko 100 ljudi. Svaki zaposleni u svom radu podstiče se da postupa u duhu te vizije i doprinosi zajedničkom uspehu kojem se teži.

Porsche Holding

Porsche Holding Salzburg je najveća i najuspešnija kompanija za trgovinu automobilima u Evropi. Kompanija iz Salcburga je osnovana 1947. godine i sada je aktivna u 22 evropske zemlje, kao i u Kolumbiji, Čileu, Kini, Maleziji, Singapuru i Brunejima.