Principi

U Srbiji i Crnoj Gori, Porsche SCG vodi veleprodaju marke Audi. Porsche SCG je kompanija Porsche Holding Salzburg. U svojih 60 godina postojanja, Porsche Holding Salzburg je stekao odličnu reputaciju u preko 20 evropskih zemalja, Kini, Južnoj Americi i Maleziji. Društvena odgovornost i visoki etički standardi učinili su Porsche Holding onim što je danas: najuspešnijom evropskom kompanijom za trgovinu automobilima.

Kao globalna kompanija, usklađenost za Porsche Holding znači da se zaposleni ne samo pridržavaju postojećih zakona, već se pridržavaju i moralnih principa.. Ovi principi su sažeti u našem Kodeksu ponašanja kompanije. Oni se prirodno primenjuju na sve korporativne nivoe i sve zemlje u kojima Porsche Holding Salzburg posluje. Za nas u Porsche Holdingu se podrazumeva da se pridržavamo svih zakona i internih pravila i da se ponašamo korektno i odgovorno za kompaniju, za poslovne partnere i kao član društva. Ovo takođe uključuje postojanost pridržavanja pravih.

Šta je Compliance?

Usklađenost znači poštovanje svih zakonskih pravila i propisa kao i internih propisa. Usklađenost postavlja pravni okvir i ima za cilj da unapred spreči kršenja.

Šta je Integritet?

Integritet znači raditi pravu stvar na osnovu sopstvenog i ličnog ubeđenja – sa odgovornošću za kompaniju, za poslovne partnere i kao člana društva.

Stoga, integritet i usaglašenost ponašanja nisu samo zahtev koji postavljamo našoj kompaniji – takođe smatramo da su integritet i usklađenost sastavni deo naše korporativne kulture.